Oil & Gas Architecture Johor Bahru | HVAC | Fire Rated | Ship Repair | Intanco
phone
We Always Provide
High Quality of Services
Mobile :: Subhead

Organization

 

FINANCIAL CONTROLLER

Nurul Izni Binti Datuk Hj. Zahri
 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Datuk Hj. Zahri Bin Hj. Edin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARY
Fazita Binti A.Hamid
 
GENERAL MANAGER
Iyan A/L Muniandy
 
HUMAN RESOURCE & ADMIN
Izatul Syazani Binti Datuk Hj. Zahri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENIOR OPERATION MANAGER
Wujedi Bin Hassan
 
HEALTH SAFETY OFFICER
Zaini Bin Abd Rahman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESIGN ENGINEERING
Khoo Chee Kiong
 
ELECTRICAL ENGINEERING
Pradep Velauthan Gopal
 
PRODUCTION MANAGER
Mohd Johari Bin Harun
 
SENIOR TECHNICAL EXECUTIVE
Chin Toi Bak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITY ASSURANCE
Sharil Bin Raub
 
SENIOR SUPERVISOR
Saiful Rizal Bin Mohamed
 
PRODUCTION
Saref Bin Mahmud
 
PRODUCTION
Ariyansa Bin Junit
 
PRODUCTION
Abdul Kader Bin Samuri
 
intanco
location_on Lot 1486, Jalan Sungai Tiram, Batu 13 1/2,
81800 Ulu Tiram, Johor
phone_in_talk +607-863 0317
smartphone +6016-798 0276 Whatsapp us at +6016-798 0276
email info@intancoengineering.com.my
Oil & Gas Architecture Johor Bahru | HVAC | Fire Rated | Ship Repair | Intanco